Технологія NFV відкриває шлях для еволюції мереж

2 Ноября, 2015 09:45
Ирина Бернацкая
Програмно-конфігуровані мережі та мобільні технології швидко змінюють нашу уяву про архітектуру та адміністрування корпоративних мереж. Не виключено, що через п'ять-десять років вони настільки еволюціонують, що будуть лише дуже віддалено нагадувати те, що вони являють сьогодні.

Віртуалізація мережевих функцій (Network Function Virtualization, NFV) — новий еволюційний шлях. У найзагальнішому вигляді цей підхід працює таким чином.

Спочатку ролі різних виділених пристроїв, призначених для реалізації мережевих функцій, віртуалізуються. Для цього їх ділять на ряд віртуальних мережевих функцій (Network Function Virtualization — VNF). Останні виконуються на стандартизованих серверах, і для їхнього ефективного розгортання потрібна віртуалізація фізичної мережевої інфраструктури.Для надання замовнику конкретної послуги створюються зв'язки між віртуальними мережевими функціями. Для цього формуються сервісні ланцюжки, зміна, адміністрування і моніторинг яких здійснюються за допомогою відкритих платформ (наприклад, OpenStack).Після цього оператори зв'язку можуть інтегрувати цю оптимізовану віртуальну інфраструктуру в свою існуючу або оновлену систему оркестрації. На даному етапі можлива інтеграція з системою OSS / BSS, яка забезпечує облік, білінг, динамічне надання та швидке створення нових послуг.

Отримані в результаті використання такої моделі переваги постачальники телекомунікаційних послуг можуть транслювати своїм клієнтам. Заміна пропрієтарного обладнання на стандартизовані сервери і мережеві компоненти дозволяє гнучко й динамічно надавати нові послуги, скоротивши при цьому капітальні та операційні витрати. Така трансформація звільняє операторів від прив'язки до постачальників обладнання, яке призводило до додаткових витрат. Клієнтам вона теж приносить чималу користь, оскільки їм не доводиться знову і знову стикатися з нездатністю операторів оперативно забезпечувати відповідність своїх послуг мінливим бізнес-потребам. Крім того, перенесення всіх мережевих функцій у єдину віртуалізовану інфраструктуру із загальною платформою знижує операційні витрати, оскільки спрощуються моніторинг і адміністрування операцій.

4it_review_315

Читайте новый выпуск электронного журнала ChannelForIT Review

У результаті оператори зв'язку можуть швидше підключати нових користувачів до своїх мереж, а для тих користувачів, що вже існують, спрощується і прискорюється доступ до додаткових послуг. Та найважливіше те, що технологія NFV дозволяє надавати нові послуги, що забезпечують окупність інфраструктури операторів зв'язку.

Складний шлях до реалізації

Однак перевагами технології NFV можна буде скористатися в масштабах галузі тільки після вирішення деяких важливих завдань. Вони перелічені нижче.

Накладені мережі SDN і NFV. Створення накладених мереж, які зможуть успішно ізолювати фізичну й віртуальну мережу, принципово важливе як для успіху SDN, так і технології NFV.

Оптимізація стандартизованих серверів. Перенесення віртуальних мережевих функцій на стандартний сервер – ключовий елемент концепції NFV. З ним пов'язані специфічні складнощі, які стосуються підвищення продуктивності та взаємодії з іншими мережевими пристроями. Основні зусилля потрібно зосередити на розробці високопродуктивного віртуалізованого ПО, що працює на стандартному устаткуванні.

Керованість. Додаткові труднощі пов'язані з підключенням і адмініструванням віртуальних мережевих функцій при формуванні сервісних ланцюжків засобами OpenStack (або аналогічними). Сервіс-провайдерам потрібне складне ПЗ для управління віртуальними мережевими функціями, щоб забезпечити оркестрацію, моніторинг, обслуговування й біллінг послуг. Крім того, необхідно трансформувати традиційні мережеві функції, щоб вписати їх в середовище на базі платформи OpenStack (або аналогів).

API-інтерфейси для оркестрації. Зверху платформи інтеграції OpenStack (або аналога) знаходиться рівень оркестрації сервіс-провайдера, який підтримує функції OSS / BSS. У міру того, як традиційні мережеві функції будуть замінюватися віртуальними, для систем OSS / BSS будуть потрібні нові API-інтерфейси, що враховують ці зміни. В умовах мінливої парадигми архітектури мереж ефективну допомогу може надати методологія DevOps.

Демонстрація і тестування в робочому середовищі. Постачальники телекомунікаційних послуг зазвичай не поспішають із впровадженням нових технологій, причому тривале ретельне тестування стало галузевою нормою. Тому методологія NFV повинна якнайшвидше вийти за межі теоретичних розробок і демонстрацій та перейти в практичну площину. Цю задачу потрібно вирішити в найближчі два роки. Але щоб перейти від концептуальних розробок до реальної експлуатації, потрібно якнайшвидше приступити до розгортання інноваційних систем у робочих мережах.

Для вирішення кожного з цих завдань потрібні спеціальні знання та досвід. Постачальники досліджують різні можливості, вибираючи між пропрієтарним і відкритим підходом.

Відкритість на всіх рівнях

Вочевидь найбільш перспективним є надання постачальникам телекомунікаційних послуг свободи вибору в рамках відкритої платформи. Використання відкритих середовищ змушує виробників приділяти більше уваги функціональній сумісності своїх продуктів, а для забезпечення переходу на NFV якраз потрібна сумісність усіх віртуалізованих функцій. Крім того, відкритий підхід успішно поєднується з іншими рішеннями (наприклад, SDN і широко розповсюдженими хмарними технологіями) і дозволяє забезпечити синхронізовану роботу мережі – за такої умови замовникам вдається зберегти повний контроль над усіма своїми продуктами.

Фактично відкритість ІТ і свобода вибору дорівнює: відкрита екосистема плюс відкрита оркестрація плюс відкриті протоколи, стандарти та код

Постачальники й оператори зв'язку, учасники групи розробки ETSI NFV, займаються створенням відкритої платформи. Вона покликана об'єднати NFV, SDN і хмарні технології, а також доповнити переваги описаної вище відкритої екосистеми чіткими інструкціями й розширеною підтримкою, які допоможуть постачальникам послуг здійснити перехід на технологію NFV. Щоб прискорити виведення на ринок протестованих і перевірених замовниками рішень, члени цієї групи тісно співпрацюють із телекомунікаційними компаніями та організаціями по розробці стандартів, наприклад, з Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI). Кінцева мета – створення комерційної хмарної платформи для NFV, яка забезпечить операторам зв'язку вибір рішень, найбільш відповідних їх вимогам.

Поза всяким сумнівом, принципи, на яких базується технологія NFV, будуть рано чи пізно реалізовані. Постійний розвиток відкритих екосистем і стандартів надзвичайно важливий для майбутнього технології NFV, тому будемо сподіватися, що постачальники, зацікавлені в одержанні максимальної віддачі від своїх рішень NFV, підтримають таку ініціативу.

Материалы по теме:

Комментарии:

ДРУГИЕ БЛОГИ

Зачем украинцам оптоволоконный интернет?
Ярослав Бойко 30 Августа 09:42
Контролируем системных администраторов – как, зачем и где?
Александр Батуревич 22 Мая 10:42
GDPR. До внедрения месяц. Вы готовы?
Владимир Безмалый 3 Мая 10:08
Новая облачная консоль Symantec Endpoint Protection 14.1. Часть II
Александр Батуревич 26 Апреля 09:38
Хит-парад ИБ: крупнейшие мировые утечки данных
Владимир Безмалый 20 Апреля 10:27

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Открой меня
Обязательно поучаствуйте: ×