Вакансии ИТ

Business Continuity Manager in Operational risk Division

Дата:8 Ноября
Работодатель:НБУ
Город:Киев
Требования:забезпечення та організація управління безперервністю діяльності Національного банку України;
розробка та впровадження стратегії, політики та інших документів з питань управління безперервністю діяльності;
координація роботи з питань управління безперервністю діяльності з іншими структурними підрозділами;
забезпечення розробки, актуалізації та тестування планів із безперервності діяльності;
проведення оцінки впливу негативних факторів на процеси (BIA - Business Impact Analysis);
управління подіями операційного ризику у сфері інформаційної безпеки, інформаційних технологій та безперервності діяльності;
участь у роботі колегіального органу з управління операційними ризиками та безперервністю діяльності;
підготовка звітності з питань управління операційним ризиком та безперервністю діяльності.
Квалификация:повна вища освіта (магістр, спеціаліст) у галузі «Банківська справа», «Економічна кібернетика», «Кібернетика», «Інформаційні технології», «Комп'ютерні науки»;
досвід роботи в банківській системі (буде перевагою) за відповідним фахом не менше 3-х років (перевагою є досвід роботи у сфері управління безперервністю діяльності, управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями, або ІТ аудит);
досвід проведення оцінки ризиків впливу негативних факторів на процеси та оцінки ризиків інформаційної безпеки;
досвід проведення ІТ аудиту (буде перевагою);
знання банківських технологічних процесів, основних характеристик, принципів роботи та архітектури сучасних інформаційних систем автоматизації діяльності банку;
знання національних та міжнародних стандартів у сфері управління безпекою інформаційних технологій (COBiT, ITIL, BS, ISO);
наявність сертифікатів є перевагою (CISA, CISSP, CISM, CGEIT, CRISC, ISO 27001).
Контакты:cv@bank.gov.ua
Открой меня
Обязательно поучаствуйте: ×