Вакансии ИТ

Заступник начальника управління інформаційної безпеки/ головний фахівець

Дата:27 Мая
Работодатель:Кристалбанк
Город:Киев
Требования:Контроль за дотриманням підрозділами та працівниками Банку вимог інформаційної безпеки;
Моніторинг відповідності наданих працівникам Банку прав доступу до банківських систем та інформаційних ресурсів відносно їх посадових обов'язків;
Моніторинг працездатності систем захисту інформаційних ресурсів Банку;
Забезпечення безпеки інформації на всіх стадіях життєвого циклу інформаційних систем Банку;
Надання консультацій, методичної та практичної допомоги структурним підрозділам Банку з питань, які входять до компетенції Управління;
Обробка сертифікатів в системах і продуктах дистанційного обслуговування клієнтів Банку;
Відправка та отримання через електронну пошту Національного банку Україна кореспонденції з грифом «Банківська таємниця»;
Проведення спеціальних перевірок та контролюючих заходів відповідно до внутрішніх документів Банку, отримання необхідних документів на експлуатацію, користування і застосування технічних засобів захисту інформації, контроль за дотриманням у Банку правил захисту інформації;
Дотримання правил інформаційної безпеки Банку;
Квалификация:на глибокому рівні налаштування операційних систем та антивірусного програмного забезпечення, що використовуються у Банку;
на достатньому рівні принципи побудови комп'ютерних мереж;
правила організації систем захисту корпоративних комп'ютерних мереж та корпоративної пошти;
ринок антивірусного програмного забезпечення та засобів захисту корпоративних комп'ютерних мереж.
чинне законодавство України, нормативно-правові акти органів державної влади, які регламентують банківську діяльність;
національні стандарти України з інформаційної безпеки;
нормативно-правові акти (постанови, інструкції тощо) Національного банку України;
вимоги нормативних документів Національного банку України щодо СУІБ та захисту інформації;
вимоги міжнародних платіжних систем щодо організації захисту інформації;
правила ділової етики Банку та етики банківського ділового спілкування;
вимоги чинного законодавства про зберігання банківської та комерційної таємниці, конфіденційної інформації;
вимоги чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
принципи побудови і правила інформаційної безпеки в банківській системі України;
вимоги внутрішнього контролю в банківській системі України;
вимоги законодавства та внутрішніх документів Банку щодо управління ризиками (в т. ч. комплаєнс-ризиком);
всі вимоги законодавства України, нормативів, положень і правил, внутрішніх політик, стандартів та кодексів з питань діяльності підрозділу;
основи організації праці, правила (норми) охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, а також встановлені в Банку правила Внутрішнього режиму і безпеки;
Контакты:Контакт: Зубенко Ольга Олексіївна
Телефон: 0939776380
Открой меня
Обратите внимание: ×