Вакансии ИТ

Начальник Відділу інформаційної безпеки

Дата:4 Сентября
Работодатель:БАНК 3/4
Город:Киев
Требования:Створення та підтримання в актуальному стані нормативної бази Банку в галузі забезпечення інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності Банку;
Проведення моніторингу стану інформаційної безпеки та стану виконання вимог нормативних документів НБУ;
Супровід ІТ-проектів банку в частині розробки та впровадження та тестування реалізації ІБ;
Забезпечення проведення аналізу стану інформаційної безпеки у Банку та підтримки відповідного рівня ІТ безпеки;
Забезпечення взаємодії з державними та наглядовими органами з питань, які регулюють стан ІТ безпеки у Банку;
Моніторинг та забезпечення заходів безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі (мережевого обладнання, серверів та робочих станцій);
Контроль використання локальної мережі та каналів зв'язку;
Забезпечення роботи з засобами криптографічного захисту;
Моніторинг подій та виконання відповідних заходів протидії для забезпечення антивірусного захисту.
Квалификация:Знання законодавчих та нормативних документів України (Закони; Постанови КМУ, ДССЗЗІ, Рішення РНБО та Адміністрації Президента України), які регламентують діяльність банків у галузі захисту інформації;
Знання розпорядчих актів Національного банку України, які регламентують діяльність банків у галузі захисту інформації (впровадження вимог постанов НБУ № 95, 78, 75, 265 - будуть плюсом);
Знання та досвід впровадження вимог міжнародних стандартів з інформаційної безпеки, адаптованих на території України (серії ДСТУ ISO/IEC 2700);
Знання та досвід впровадження вимог міжнародних стандартів з інформаційної безпеки платіжних карток PCI DSS;
Знання та досвід впровадження вимог стандартів та засобів криптографічного захисту (у тому числі засобів, які використовують кваліфіковані сертифікати);
Знання та досвід впровадження стандартів з інформаційної безпеки системи SWIFT;
Наявний досвід впровадження та експлуатації ЦСК (на базі Microsoft Domain);
Наявний досвід впровадження та експлуатації засобів багатофакторної ідентифікації на базі ЦСК Microsoft;
Наявний досвід впровадження вимог з забезпечення безперервності діяльності організації систем захисту інформації;
Наявний досвід створення та підтримки матриць ролей та повноважень для інформаційних систем та сервісів;
Наявний досвід роботи з системами електронного документообігу;
Наявний досвід проведення аудиту стану інформаційної безпеки у організації;
Наявний досвід роботи з мережевим обладнанням, системами контролю дій користувачів;
Знання протоколів взаємодії мережевого обладнання;
Навички роботи з системами DLP, SIEM, IPS/IDS;
Досвід роботи від 5 років за фахом «захист інформації з обмеженим доступом».
Контакты:Телефон: 0 800 50 34 34
Email: secretary@bank34.ua
Открой меня
Обратите внимание: ×