Вакансии ИТ

Директор департаменту державної служби України

Дата:3 Марта
Работодатель:Нова державна служба України
Город:Киев
Требования:Здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи Департаменту відповідно до Регламенту ДПС та положення про Департамент, представляє Департамент у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами.
Організовує, забезпечує контроль у межах компетенції за виконанням Департаментом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну з питань, що належать до компетенції ДПС, рішень Колегії ДПС, доручень керівництва ДПС (визначених наказами і розпорядженнями ДПС, протокольними дорученнями апаратних нарад ДПС та інших нарад за участі керівництва ДПС, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів ЦОВВ, а також звернень територіальних органів ДПС, ІДД ДПС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.
Взаємодіє з ЦОВВ, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями згідно з компетенцією Департаменту.
Організовує виконання в Департаменті існуючих вимог щодо:
режиму секретності у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці працівників Департаменту;

порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом працівниками Департаменту;

захисту інформації (режиму секретності) в автоматизованих системах (автоматизованих робочих місць) працівниками Департаменту.

Організовує розробку програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) у ДПС.
Забезпечення ІТС ДПС комп'ютерною технікою, системним та офісним програмним забезпеченням, а також їх облік, адміністрування і технічна підтримка.
Виконання заходів забезпечення антивірусного захисту, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в ІТС ДПС та її територіальних органів.
Квалификация:Освіта: вища за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій 'Б' чи 'В' або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.
Контакты:Павленко Анастасія Іванівна
+38-(044)-247-2825
Открой меня
Обратите внимание: ×