Вакансии ИТ

Начальник Відділу інформаційних технологій

Дата:4 Марта
Работодатель:Нова державна служба України
Город:Киев
Требования:Здійснює керівництво діяльністю відділу.
Забезпечує ефективне виконання функцій відділу відповідно до покладених на нього завдань.
Організація та контроль супроводу систем електронного документообігу з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Організація та контроль супроводу інформаційно-телекомунікаційних систем.
Організація та контроль захисту інформації в структурних підрозділах.
Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу.
Вносить подання Державному секретарю МЗС про заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.
Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
Забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює розподіл обов'язків між працівниками.
Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.
Готує звіти, інформаційні записки та інші довідкові матеріали з питань роботи відділу.
Підписує службову кореспонденцію відділу, візує документи в межах компетенції відділу.
Підписує листи на адресу фізичних та юридичних осіб згідно з Інструкцією з діловодства МЗС та наказами МЗС.
Виконує інші завдання, покладені на нього керівництвом МЗС.
Квалификация:Освіта ступінь вищої освіти - не нижче магістра за напрямом підготовки інформаційні технології, економіка, економіка та підприємство, правознавство тощо
Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Володіння однією з офіційних мов Ради Європи або іншою іноземною мовою (крім державної мови держави - агресора) на рівні не нижче А2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти
Контакты:Бровчук Юлія Анатоліївна
+38-(044)-238-1513
Открой меня
Обратите внимание: ×