Вакансии ИТ

Начальник комп'ютерного відділу

Дата:10 Марта
Работодатель:МХП
Город:Киев
Требования:Організовує діяльність інформаційно-технічного відділу (ІТВ) зі створення, обслуговування, розвитку та інформаційного забезпечення системи засобівчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку для оброблення інформації, рішення інженер., економ. та ін. задач.
Здійснює вибір основного складу електронно - обчислювального устаткування, проводить його обгрунтування, визначає форми і методи збору інформації. Забезпечує розроблення і узгодження з відповідними підрозділами заводу, технологічних схем оброблення інформації.
Визначає раціональне завантаження працівників відділу.
Забезпечує контроль за надходженням інформації, додержанням графіків і регламентів вирішення завдань і виконанням робіт в установлені терміни, якістю виконання робіт.
Забезпечує оновлення технічної бази ІТВ та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації в рамках реалізації єдиної технології розвитку ІОМ управління виробничою діяльністю.
Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва і управління підприємством сучасними інформаційними технологіями.
Здійснює керівництво проектування структури бази даних і механізмв доступу до них, розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системами, вивченням можливих джерел інформації для забезпеченя функціонування інформаційно-аналітичної системи.
Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних, апаратних засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супроводження системного програмного забезпечення обчислювальних засобів.
Квалификация:Вимоги до кандидата:

освіта вища напрямком «ІТ»
Професійні знання, вміння, навички:

Методичні і нормативні матеріали стосовно діяльності ІТВ, експлуатації і обслуговування засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; Ринок інформаційних послуг; Профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства;
Засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації;
Технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; Мережеві технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій.
Види технічних носіїв інформації; Організацію ремонтного обслуговування устаткування; Порядок укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформленнятехнічної документації.
Контакты:Плотник Дарья
0504138685
Открой меня
Обратите внимание: ×