Статті

Відповідність нормативним вимогам

19 июня, 2024. 11:06 За матеріалами Oberig IT
Перед організаціями стоїть не лише складне завдання забезпечення безпеки цифрових активів, а й необхідність відповідати суворим нормативним вимогам. Відповідність таким стандартам, як HIPAA, FedRAMP, SOC 2 та NIS 2 – це не просто питання передової практики; це юридичне зобов'язання, яке потребує ретельної уваги до деталей.

На фоні цих проблем компанія Fudo Security виступає як надійний союзник, пропонуючи інноваційні рішення, покликані зміцнити захист та забезпечити безперешкодне дотримання нормативних вимог. В основі комплексного підходу Fudo Security лежать рішення Fudo One та Fudo Enterprise, ретельно розроблені для вирішення подвійного завдання – забезпечення кібербезпеки та дотримання нормативних вимог. 

Розуміння відповідності вимогам HIPAA: Захист даних пацієнтів 

Захист даних пацієнтів є першочерговим обов'язком усіх медичних організацій. Закон про перенесення та підзвітність медичного страхування (HIPAA) встановлює комплексні правила, що забезпечують конфіденційність та безпеку захищеної медичної інформації (PHI). Недотримання HIPAA може призвести до серйозних покарань, включаючи значні штрафи та навіть кримінальне переслідування. 

Огляд HIPAA 

HIPAA включає набір законів, розроблених для забезпечення конфіденційності та безпеки даних пацієнтів у системі охорони здоров'я США. Його дія поширюється на різні організації, включаючи постачальників медичних послуг, медичні програми, медичні клірингові центри та їхніх ділових партнерів. За своєю суттю HIPAA покликана забезпечити тендітну рівновагу між обміном даними, що необхідний для якісного надання медичної допомоги, та захистом пацієнтів від несанкціонованого розголошення та загроз кібербезпеці. 

Правило конфіденційності HIPAA   

Правило конфіденційності HIPAA встановлює суворі правила поводження з даними пацієнтів, наголошуючи на важливості конфіденційності та згоди пацієнта. Згідно з цим правилом, дані пацієнта повинні передаватися тільки уповноваженим фізичним або юридичним особам, за винятком особливих випадків, коли потрібна згода пацієнта або коли це передбачено законом. Це правило застосовується до всіх електронних передач медичних записів, що забезпечує захист PHI на всіх цифрових платформах. 

Захищена інформація 

Згідно HIPAA, захищена медична інформація (PHI) включає широкий спектр елементів даних, які потенційно можуть ідентифікувати людину. Сюди входять не лише традиційні ідентифікатори, такі як імена та адреси, а й номери соціального страхування, дати народження та номери медичних карток. 

Правило безпеки HIPAA 

Доповнюючи Правило конфіденційності, Правило безпеки HIPAA визначає стандарти захисту електронної інформації PHI (ePHI). Воно зобов'язує організації впроваджувати надійну систему технічних, фізичних та адміністративних гарантій для захисту електронного PHI від несанкціонованого доступу, використання або розкриття. 

Технічні гарантії 

Технічні гарантії, передбачені Правилом безпеки HIPAA, належать до технологічної інфраструктури, яка використовується для захисту електронного медичного страхування. Вони включають такі заходи, як контроль доступу, журнали аудиту та протоколи шифрування, що забезпечують доступ та зміну даних пацієнта лише уповноваженим персоналом. 

Фізичні гарантії 

Аспект фізичних гарантій HIPAA спрямований на безпеку фізичних приміщень та пристроїв, на яких зберігаються дані пацієнтів. Він включає політики та процедури для мобільних пристроїв, використання робочих станцій, контролю доступу до об'єктів та інвентаризації обладнання, що захищають від несанкціонованого доступу або крадіжки конфіденційної інформації. 

Адміністративні гарантії 

Адміністративні гарантії є основою дотримання вимог HIPAA і включають політики, процедури та механізми нагляду для управління та зниження ризиків для даних пацієнтів. Основні компоненти включають проведення регулярних оцінок ризиків, впровадження політики управління ризиками, розробку планів дій у надзвичайних ситуаціях та всебічне навчання співробітників методам забезпечення конфіденційності та безпеки. 

Забезпечення відповідності вимогам HIPAA  

Досягнення та підтримання відповідності вимогам HIPAA потребує багатогранного підходу, що включає технічні, фізичні та адміністративні заходи захисту. Медичні організації повинні інвестувати у надійні рішення щодо управління ідентифікацією та доступом, регулярно проводити оцінку ризиків, застосовувати суворі заходи щодо захисту даних та формувати культуру розуміння безпеки серед співробітників. Співпраця з досвідченими постачальниками послуг у галузі кібербезпеки може надати неоціненну підтримку у подоланні складнощів, пов'язаних з дотриманням вимог HIPAA та ефективним захистом даних пацієнтів. 

Дотримання вимог HIPAA є наріжним каменем сучасної охорони здоров'я, забезпечуючи конфіденційність та безпеку пацієнтів у більш оцифрованому світі. Дотримуючись суворих правил, викладених у HIPAA, медичні організації можуть зберегти довіру пацієнтів та знизити ризики, пов'язані з витоком даних та недотриманням нормативних вимог. 

Директива NIS 2 

Директива NIS 2, офіційно відома як Директива (ЄС) 2022/2555, є значним кроком вперед у зусиллях Європейського союзу зі зміцнення кібербезпеки в країнах-членах союзу. Прийнята у відповідь на зміну ландшафту загроз і зростаючу цифровізацію суспільства, NIS 2 спрямована на встановлення високого загального рівня кібербезпеки та стійкості в різних секторах, включаючи енергетику, транспорт, охорону здоров'я та цифрову інфраструктуру. 

Ключові цілі 

Одна з основних цілей Директиви NIS 2 – забезпечити, щоб важливі та значущі організації в ЄС вживали відповідних заходів для ефективного управління ризиками кібербезпеки. Ці заходи охоплюють технічні, операційні та організаційні аспекти та ґрунтуються на підході, що враховує всі небезпечні фактори, визнаючи різноманітний спектр загроз, з якими стикаються організації. 

Зобов'язання для організацій 

Директива запроваджує низку важливих зобов'язань для організацій, які підпадають під її дію. Наприклад, органи управління значущі та важливих організацій повинні затверджувати заходи щодо управління ризиками кібербезпеки, стежити за їх реалізацією та нести відповідальність за порушення. Крім того, члени цих органів управління повинні проходити навчання, щоб краще розуміти ризики та методи забезпечення кібербезпеки.   

Заходи щодо управління ризиками кібербезпеки 

У статті 21 Директиви NIS 2 наведено конкретні заходи з управління ризиками кібербезпеки, які повинні вживати важливі та значущі організації. Ці заходи включають розробку політики щодо аналізу ризиків та безпеки інформаційних систем, впровадження процедур обробки інцидентів, забезпечення безперервності бізнесу та антикризового управління, а також забезпечення безпеки каналів постачання.   

Підхід, заснований на оцінці ризиків, та дотримання вимог   

Крім того, у директиві наголошується на важливості застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків, з урахуванням таких факторів, як схильність організації до ризиків, її розмір та потенційний вплив інцидентів. Директива також заохочує використання найсучасніших технологій та дотримання відповідних стандартів для забезпечення належного рівня безпеки. 

Співробітництво та координація 

Крім визначення обов'язків організацій, Директива NIS 2 встановлює рамки для співробітництва та координації між країнами-членами ЄС. Сюди входить створення Європейської мережі організації зв'язку щодо кіберкриз (EU-CyCLONe), яка покликана сприяти скоординованому управлінню великомасштабними інцидентами кібербезпеки. 

Питання юрисдикції 

Крім того, директива зачіпає питання юрисдикції, пов'язані з організаціями, які не входять до ЄС та пропонують послуги на території ЄС. Вона вимагає від таких організацій призначати представника в ЄС і підпорядковує їх юрисдикції держави-члена, в якій заснований представник. 

Взаємозв'язок з іншими правовими актами 

Директива NIS 2 також містить положення щодо взаємозв'язку між NIS 2 та іншими галузевими правовими актами Союзу, такими як Закон про цифрову операційну стійкість (DORA). У ній пояснюється, що якщо галузеві правові акти встановлюють вимоги до кібербезпеки, еквівалентні вимогам NIS 2, то відповідні положення NIS 2 не поширюються на організації, які підпадають під дію цих галузевих актів. В цілому, Директива NIS 2 є комплексною структурою, спрямованою на зміцнення стійкості кібербезпеки та потенціалу реагування на інциденти в ЄС. Встановлюючи загальні правила та сприяючи співпраці між державами-членами, вона спрямована на пом'якшення кіберзагроз та підвищення загальної безпеки мережевих та інформаційних систем у рамках Союзу. 

FedRAMP: Забезпечення безпечного використання хмарних технологій у державних структурах   

Передісторія та мета 

У 2011 році уряд Сполучених Штатів представив Федеральну програму управління ризиками та авторизацією (FedRAMP) як ключовий компонент своєї політичної ініціативи Cloud First. Метою цієї політики, очолюваної на той час головним інформаційним директором США Вівеком Кундрою, була революція у федеральній ІТ-інфраструктурі за рахунок пріоритету хмарних рішень. FedRAMP виникла як стратегічна відповідь на зростаючу потребу в стандартизованих протоколах кібербезпеки у хмарних обчисленнях, що дозволило вирішити проблеми безпеки даних, економічності та операційної ефективності в державних установах. 

Розробка та співробітництво 

Розробка FedRAMP стала результатом активної співпраці різних зацікавлених сторін, включаючи федеральні агенції, галузевих партнерів та експертів з кібербезпеки. Визнаючи фрагментарний підхід до оцінки безпеки хмарних обчислень у різних державних структурах, програма прагнула спростити процес авторизації постачальників хмарних послуг (CSP), забезпечуючи надійні заходи безпеки. Спираючись на вже існуючі системи кібербезпеки, такі як Спеціальна публікація 800-53 Національного інституту стандартів та технологій (NIST), FedRAMP заклала основу єдиного підходу до оцінки та авторизації хмарних сервісів для використання урядом. 

Початкові рамки та еволюція 

У 2012 році FedRAMP представила свій перший набір вимог та рекомендацій з безпеки, встановивши базовий рівень для CSP, які бажають отримати дозвіл на надання послуг з хмари федеральним агентствам. У цій системі було описано основні засоби контролю безпеки та процедури оцінки, що стало важливою віхою у стандартизації методів забезпечення безпеки хмарних обчислень в уряді. Протягом багатьох років FedRAMP піддавалася ітеративним оновленням та доопрацюванням, щоб адаптуватися до мінливих загроз кібербезпеці, технологічних досягнень та відгуків зацікавлених сторін, зміцнюючи свою роль динамічної та оперативно реагуючої програми. 

Ключові компоненти та принципи 

Завдання: FedRAMP покликана полегшити впровадження безпечних хмарних рішень у федеральних агентствах шляхом надання стандартизованого підходу до оцінки, авторизації та постійного моніторингу безпеки. Вона спрямована на скорочення дублювання зусиль та витрат, пов'язаних із забезпеченням безпеки хмарних сервісів при одночасному підвищенні загального рівня безпеки. 

Стандарти безпеки: FedRAMP встановлює базові вимоги безпеки для постачальників хмарних послуг (CSP) на основі Спеціальної публікації Національного інституту стандартів та технологій (NIST) 800-53. Ці вимоги включають різні засоби контролю та захисту безпеки, у тому числі контроль доступу, шифрування даних, реагування на інциденти, управління вразливостями тощо.  

Процес авторизації: CSP, які бажають запропонувати хмарні послуги федеральним агенціям, мають пройти комплексний процес авторизації. Цей процес включає кілька етапів, у тому числі підготовку документації, проведення оцінки безпеки та отримання дозволу від відповідного федерального агентства або Об'єднаної ради з авторизації (JAB) FedRAMP. Існує три шляхи авторизації: авторизація агентства, тимчасова авторизація JAB та тимчасова авторизація JAB з умовами.  

Три рівні впливу авторизації: FedRAMP класифікує хмарні послуги за трьома рівнями впливу залежно від потенційного впливу на конфіденційність, цілісність та доступність федеральної інформації. Ці рівні впливу – низький, помірний та високий. Рівень суворості контролю безпеки та оцінки підвищується з кожним рівнем впливу, при цьому найвищий рівень є найсуворішим. 

Безперервний моніторинг: У FedRAMP особлива увага приділяється безперервному моніторингу хмарних сервісів протягом усього їхнього життєвого циклу для забезпечення постійної відповідності вимогам безпеки. CSP повинні впроваджувати процеси безперервного моніторингу та повідомляти про події та зміни, пов'язані з безпекою, в офіс управління програмою FedRAMP (PMO) та федеральні агенції. 

Повторне використання авторизацій: FedRAMP заохочує повторне використання авторизацій безпеки через FedRAMP Marketplace, де федеральні агенції можуть знайти та використовувати існуючі авторизації для хмарних сервісів. Такий підхід спрощує процес авторизації для CSP та сприяє ефективності закупівель хмарних рішень федеральними агентствами. 

Вплив та перспективи 

З моменту свого створення FedRAMP відіграє ключову роль у розвитку хмарних обчислень у федеральному уряді, сприяючи інноваціям, гнучкості та економії коштів у різних відомствах. Оскільки хмарні технології продовжують розвиватися, а кіберзагрози стають дедалі витонченішими, FedRAMP продовжує вдосконалювати свою систему, розширювати сферу її дії та надавати зацікавленим сторонам можливість використовувати переваги безпечних хмарних рішень. Завдяки своїй незмінній прихильності до кібербезпеки та співпраці, FedRAMP може визначати майбутнє федеральної ІТ-інфраструктури на довгі роки вперед. 

Навігація з питань довіри та безпеки: Розуміння відповідності вимогам SOC 2 

В умовах цифрової трансформації та підвищених вимог до кібербезпеки організації повинні приділяти першочергову увагу захисту конфіденційних даних та цілісності своїх систем. Для сервісних організацій, яким довірено управління критично важливою інформацією від імені їх клієнтів, демонстрація прихильності до безпеки та операційної досконалості має першорядне значення. Одним із ключових механізмів, на який спираються ці зусилля, є SOC 2 – галузевий стандарт сертифікації відповідності, що підтверджує дотримання організацією суворих принципів безпеки, доступності, цілісності обробки даних, конфіденційності та принципів приватності. 

Основи SOC 2 

SOC 2, розроблений Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), пропонує комплексну систему оцінки та звітності щодо засобів контролю, які застосовують організації сфери послуг. На відміну від SOC 1, в якому основна увага приділяється засобам контролю, що стосуються фінансової звітності, SOC 2 розроблено з урахуванням унікальних потреб та очікувань організацій, що надають послуги, пов'язані з безпекою, доступністю, цілісністю обробки даних, конфіденційністю та приватністю. 

Критерії довірчого обслуговування 

В основі відповідності стандарту SOC 2 лежать критерії довірчого обслуговування (TSC), встановлені Виконавчим комітетом AICPA з довірчого обслуговування (ASEC). Ці критерії є основою для оцінки дизайну та операційної ефективності засобів контролю, пов'язаних з безпекою, доступністю, цілісністю обробки, конфіденційністю та приватністю. Завдяки відповідності визнаним системам, таким як COSO Internal Control - Integrated Framework, та порівнянню з галузевими стандартами, такими як NIST SP 800-53 та EU General Data Protection Regulation (GDPR), SOC 2 забезпечує гнучку, але надійну основу для оцінки засобів контролю у різних організаційних контекстах. 

Сфера охоплення та сфери уваги 

У звітах SOC 2 зазвичай розглядаються п'ять ключових категорій довірчих послуг: 

Безпека: Забезпечення захисту інформації та систем від несанкціонованого доступу, розкриття та можливої компрометації. 

Доступність: Підтвердження того, що інформація та системи постійно доступні та функціонують для авторизованих користувачів. 

Добросовісна обробка: Гарантія повноти, точності та обґрунтованості дій з обробки даних у системі. 

Конфіденційність: Захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу чи розкриття. 

Приватність: Забезпечення збору, використання, зберігання та утилізації особистої інформації відповідно до встановлених політик та правил.  

Типи та рівні звітності 

Звіти SOC 2 бувають двох основних типів: 

Тип 1: Оцінка придатності системи контролю на певний час. 

Тип 2: Оцінка операційної ефективності засобів контролю за певний період, що зазвичай становить від шести до дванадцяти місяців. 

Ці звіти дають цінну інформацію про контрольне середовище організації, допомагаючи зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення щодо управління ризиками та дотримання вимог. 

Довіра та впевненість 

Проходячи оцінку відповідності вимогам SOC 2, сервісні організації демонструють своє прагнення підтримувати надійний внутрішній контроль та захищати інтереси своїх клієнтів. Отримання сертифіката SOC 2 не тільки підвищує довіру клієнтів, але і є конкурентною перевагою на ринку, де все більше уваги приділяється безпеці. Оскільки загрози кібербезпеки продовжують розвиватися, SOC 2 залишається життєво важливим інструментом забезпечення прозорості, підзвітності та стійкості всієї екосистеми постачальників послуг. 

Навігація по NIST Cybersecurity Framework 2.0: Зміцнення кіберзахисту організацій 

Загальні відомості та мета  

Концепція кібербезпеки 2.0 Національного інституту стандартів і технологій (NIST) є найважливішою віхою в зусиллях зміцнення кібербезпеки в різних секторах. Спочатку представлена у вигляді проєкту у серпні 2023 року, остаточна версія концепції була офіційно опублікована, що стало значним кроком уперед у галузі стандартів та рекомендацій щодо кібербезпеки. Розроблена NIST концепція покликана надати організаціям комплексну дорожню карту для розуміння, оцінки, визначення пріоритетів та ефективного зниження ризиків кібербезпеки. Оскільки загрози кібербезпеці швидко розвиваються та створюють серйозні проблеми для організацій усіх розмірів та секторів, NIST CSF 2.0 є найважливішим інструментом для зміцнення кіберзахисту та захисту критично важливих активів та даних. 

Ключові компоненти та принципи 

NIST Cybersecurity Framework 2.0 побудована на основі основних функцій та категорій, пропонуючи організаціям структурований підхід до управління ризиками кібербезпеки. Основні функції системи – управління, ідентифікація, захист, виявлення, реагування та відновлення – визначають ключові дії та бажані результати, необхідні для ефективного управління ризиками та реагування на інциденти. В рамках кожної функції окремі категорії та підкатегорії містять докладний посібник із впровадження засобів контролю та заходів кібербезпеки з урахуванням потреб та пріоритетів організації. Дотримуючись принципів послідовності, прозорості та співробітництва, система дозволяє організаціям привести свої зусилля щодо забезпечення кібербезпеки у відповідність до кращих галузевих практик та стандартів, що сприяє підвищенню стійкості до кіберзагроз. 

Впровадження та освоєння концепції 

Використання NIST CSF 2.0 включає поетапний процес, який починається з визначення профілю організації та виявлення поточних і цільових результатів в галузі кібербезпеки. Потім організації оцінюють та аналізують розриви між поточними та цільовими показниками, розробляючи план дій щодо усунення вразливостей та підвищення рівня кібербезпеки. Реалізація плану дій передбачає запровадження відповідних засобів контролю та заходів щодо зниження ризиків та підвищення стійкості, при цьому основна увага приділяється постійному моніторингу та вдосконаленню. Завдяки регулярній переоцінці та ітераціям організації можуть адаптуватися до мінливих загроз та змін у своєму операційному середовищі, забезпечуючи постійну відповідність цілям та принципам системи.

Роль управління привілейованим доступом (PAM) у NIST CSF 2.0 

Рішення для управління привілейованим доступом (PAM) відіграють важливу роль у зміцненні кібербезпеки за всіма ключовими функціями системи, особливо в категоріях «Захист» та «Виявлення». Завдяки управлінню та моніторингу привілейованих облікових записів системи PAM допомагають організаціям забезпечити суворий контроль доступу, впровадити багатофакторну автентифікацію та виявити аномальні дії, що свідчать про потенційні порушення безпеки. Крім того, PAM підтримує зусилля щодо реагування на інциденти, надаючи цінні дані для аналізу та розслідування, допомагаючи виявляти та усувати наслідки інцидентів безпеки. Інтеграція рішень PAM у стратегії кібербезпеки підвищує здатність організацій захищати критично важливі активи та дані, що відповідає цілям NIST CSF 2.0 та зміцнює загальний кіберзахист. 

Вибір компанії Fudo Security: Розумне рішення 

Компанія Fudo Security є маяком довіри та надійності у галузі кібербезпеки. Завдяки своїм передовим продуктам, таким як Fudo One та Fudo Enterprise, вона пропонує комплексні рішення для вирішення сучасних проблем безпеки. Отримавши такі сертифікати, як HIPAA, FedRAMP, SOC 2 та NIS 2, компанія Fudo Security демонструє неухильне прагнення до дотримання нормативних вимог та цілісності даних. Організації можуть з упевненістю покластися на Fudo Security у зміцненні свого захисту, дотриманні нормативних стандартів та створенні безпечного цифрового середовища для своєї діяльності. З Fudo Security захист і відповідність нормативним вимогам йдуть пліч-о-пліч, дозволяючи компаніям процвітати в умовах мінливого ландшафту загроз. Більше про Fudo Security

З питань проведення індивідуальної демонстрації, пілотного тестування рішення Fudo і організації партнерських тренінгів звертайтеся, будь ласка: [email protected], +38 073 168 08 65.

Джерело: Regulatory Compliance - Fudo Security
Материалы по теме:
Комментарии: