Вакансии ИТ

Керівник відділу управління ризиками та методологією інформаційної безпеки

Дата:18 Мая
Работодатель:ДТЭК
Город:Киев
Требования:Освіта - вища, інформаційна безпека або ІТ;
Досвід роботи на аналогічній посаді не менше 5 років;
Знання принципів забезпечення безпеки інформаційних і бізнес-систем, систем дистанційного обслуговування;
Досвід управління проектами в області ІТ та інформаційної безпеки не менше 3 років;
Знання вимог міжнародних стандартів в області інформаційної безпеки;
Досвід впровадження політик, положень, процедур ІБ;
Розуміння життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
Здатність самостійно ставити і виконувати поставлені завдання;
Навички ведення переговорів і проведення презентацій.
Квалификация:Поточне планування роботи відділу, аналіз діяльність;
Визначення заходів, які необхідно робити відносно будь-яких проблем, що вимагають проведення запобіжних та коригувальних дій;
Забезпечення процесів СУІБ Компанії;
Контроль виконання політик ІБ;
Проведення оцінки ризиків ІБ;
Розробка метрик ефективності процесів ІБ;
Участь в розробці моделі актуальних загроз Компанії відповідно до основних тенденцій кіберзагроз, її актуалізація при виявленні нових способів реалізації загроз;
Управління проектами інформаційної безпеки, спрямованими на забезпечення / підвищення безпеки критичних ресурсів і інфраструктури Компанії;
Забезпечення експертизи ІБ для технічних і бізнес-рішень, що впроваджуються та використовуються в Компанії;
Участь в розробці, погодженні та затвердженні організаційно-розпорядчих та регламентних документів Компанії з питань ІБ;
Участь в процесі управління інцидентами ІБ;
Уніфікація і стандартизація підходів до забезпечення інформаційної безпеки Компанії;

Участь у виробленні єдиних вимог щодо інформаційної безпеки до систем Компанії;

Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного функціонування систем Компанії з урахуванням вимог ІБ;
Консультування співробітників з питань ІБ;
Визначення потреби в підготовці підлеглого персоналу, оцінка результативності навчання.
Контакты:http://dtek.com/
Открой меня
Обратите внимание: ×