Начальник комп'ютерного відділу

Дата:15 Июня
Работодатель:МХП
Город:Мироновка
Квалификация:Методичні і нормативні матеріали стосовно діяльності ІТВ, експлуатації і обслуговування засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; Ринок інформаційних послуг; Профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства;
Засоби збирання, передавання та оброблення інформації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного і комплектуючого устаткування, правила його технічної експлуатації;
Технологію механізованого та автоматизованого оброблення інформації та проведення обчислювальних робіт; Мережеві технології застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій.
Види технічних носіїв інформації; Організацію ремонтного обслуговування устаткування; Порядок укладання договорів з надання інформаційних послуг і оформленнятехнічної документації.
Задачи:Організовує діяльність інформаційно-технічного відділу (ІТВ) зі створення, обслуговування, розвитку та інформаційного забезпечення системи засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку для оброблення інформації, рішення інженер., економ. та ін. задач.
Здійснює вибір основного складу електронно - обчислювального устаткування, проводить його обгрунтування, визначає форми і методи збору інформації. Забезпечує розроблення і узгодження з відповідними підрозділами заводу, технологічних схем оброблення інформації.
Визначає раціональне завантаження працівників відділу.
Забезпечує контроль за надходженням інформації, додержанням графіків і регламентів вирішення завдань і виконанням робіт в установлені терміни, якістю виконання робіт.
Забезпечує оновлення технічної бази ІТВ та інформаційного обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення інформації в рамках реалізації єдиної технології розвитку ІОМ управління виробничою діяльністю.
Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг з метою забезпечення виробництва і управління підприємством сучасними інформаційними технологіями.
Здійснює керівництво проектування структури бази даних і механізмів доступу до них, розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системами, вивченням можливих джерел інформації для забезпеченя функціонування інформаційно-аналітичної системи.
Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних, апаратних засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супроводження системного програмного забезпечення обчислювальних засобів.
У нас ви знайдете:
Контакты:Плотник Дарья
0504138685