Начальник відділу захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій

Дата:17 Июня
Работодатель:Нова державна служба України
Город:Киев
Квалификация:1) освіта - вища, не нижче магістра в галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»;

2) досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

3) володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою;

4) володіння іноземною мовою - не потребує
Задачи:- планування та організація роботи відділу, забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій, визначення розподілу обов’язків між працівниками відділу, координація та контроль їх діяльності, організація ведення діловодства працівниками відділу, організація виконання планів роботи суду в частині, що віднесена до компетенції відділу;

- забезпечення безперебійної та ефективної роботи: систем керування базами даних та інших програмних комплексів та автоматизованих систем (далі - АС), які використовуються в інформаційній системі суду; систем контролю доступу до приміщень суду; систем відеоспостереження;

- визначення та подання на розгляд керівництва пропозицій стосовно напрямків розвитку інформаційних технологій у суді, вивчення сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій, програмного забезпечення та інформаційної безпеки, внесення відповідних пропозицій щодо впровадження сучасного досвіду у цих галузях, підготовка пропозицій щодо придбання і впровадження необхідного програмного забезпечення та програмно-апаратних комплексів, що забезпечують інформаційну безпеку локальної комп’ютерної мережі суду;

- здійснення контролю за дотриманням строків та якості виконання працівниками відділу своїх посадових обов’язків, запланованих заходів та окремих доручень керівництва суду, контроль за виконанням розпоряджень та доручень вищих органів державної влади;

- надання консультативної та практичної допомоги користувачам при роботі з комп’ютерним, мережевим та іншим обладнанням (що стосується компетенції відділу) інформаційної системи суду;

- організація розроблення та реалізації Планів захисту інформації в АС, інших організаційно-технічних документів з питань захисту інформації в АС суду, організація проведення робіт з визначення вимог до КСЗІ під час проектування; впровадження, експлуатація і модернізація АС, організація роботи об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи; впровадження та експлуатація засобів технічного захисту інформації; організація роботи щодо модернізації комп’ютерної та іншої (що стосується компетенції відділу) техніки;

- участь у складанні планів закупівель та проєктів кошторисів видатків; підготовка проєктів договорів, що стосуються роботи відділу, контроль за виконанням укладених договорів та надання пропозицій щодо розірвання раніше укладених договорів або відмови від їх продовження, якщо виконання таких договорів є недоцільним;

- підготовка проєктів положення про відділ та посадових інструкцій працівників відділу, проведення оцінювання результатів службової діяльності працівників відділу, організація сумісного складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця за результатами оцінювання його службової діяльності;

- визначення та подання на розгляд керівництва пропозиції стосовно напрямків розвитку інформаційних технологій у суді, подання на затвердження голові суду пропозицій щодо списання застарілої комп’ютерної техніки суду, яка не підлягає ремонту;

- подання керівництву суду звітів та інформації про діяльність відділу

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Контракт укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Граничний строк перебування на зазначеній посаді державної служби становить не більше чотирьох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України
Контакты:Зінченко Тетяна Миколаївна
+38-(044)-278-8488