Керівник відділу технічного та системного програмного забезпечення

Дата:23 Июля
Работодатель:Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
Город:Полтава
Квалификация:ІТ спеціаліст (програмна інженерія, комп'ютерні науки, системна інженерія, комп'ютерна інженерія і т.д.),
за фахом не менше 3-х років
Задачи:Обязанности: здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, контролює їх роботу, повинен знати закони, постанови, розпорядження, акти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо здійснення системного та технічного обслуговування; принципи побудови, функціонування, експлуатаційні вимоги комп'ютерного (ПЕОМ) та мережевого обладнання, друкуючих та копіювальних пристроїв, засобів телефонного та цифрового зв'язку; володіти методами пошуку та усунення несправностей комп'ютерної та радіоелектронної апаратури; вміти оперативно визначати несправності при відмовах у локальній інформаційно - обчислювальній мережі (ЛІОМ); вміти проводити інсталяцію, програмування та програмне тестування комп'ютерного та мережевого обладнання, встановлювати операційні системи MS DOS, Windows, Novell NetWare та налагоджувати коректну роботу обладнання і програмного комплексу; розуміти основні принципи збереження електронної інформації, захисту комп'ютеризованої системи та даних програмного комплексу від несанкціонованого доступу і проникнення комп'ютерних вірусів; повинен знати особливості роботи і налагодження СУБД Btrieve, Pervasive, системи розробки додатків STAY, програмного комплексу АСОПД\КОМТЕХ, організацію інформаційного масиву даних. Організовувати ремонт та модернізацію технічного обладнання, забезпечувати контроль за підготовкою технічних засобів та супровідної документації для відправки в гарантійний ремонт.
Контакты:+380532681260,+380532681261