Начальник відділу інформаційних технологій

Дата:31 Июля
Работодатель:Фонд енергоефективності
Город:Киев
Квалификация:Вища освіта відповідного професійного спрямування (Інформаційні технології, Математика та статистика, інформаційні системи тощо) за ступенем вищої освіти не нижче магістра (або вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що прирівняна до ступеня вищої освіти магістр);
Бажано - додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів;
Досвід роботи на посаді керівника відділу (департаменту) інформаційних технологій, ІТ-директора, або на іншій подібній посаді не менше 3-х років;
Робочий рівень володіння англійською мовою;
Досвід аналізу, впровадження та оцінки ІТ-систем (ERP, CRM, BI, та інші платформи) та їх специфікацій;
Розуміння комп'ютерних систем (апаратних / програмних засобів), мереж, хмарних технологій (сервіс моделі SaaS, PaaS та інші) тощо;
Розуміння засобів та методів забезпечення інформаційної безпеки;
Досвід управління бюджетом інформаційних технологій;
Організаторські та лідерські навички.
Задачи:Розробляє та впроваджує ІТ-політики та системи для підтримки та реалізації стратегій, прийнятих Фондом;
Аналізує бізнес-вимоги підрозділів Фонду для визначення їх технологічних потреб;
Забезпечує контроль за всіма технологічними операціями та здійснює їх оцінку відповідно до встановлених цілей;
Організовує роботу відділу і розподіл функціональних завдань серед співробітників відділу;
Організовує впровадження в роботі Фонду інформаційних технологій;
Вносить на розгляд дирекції Фонду пропозиції щодо забезпечення Фонду засобами інформаційних технологій;
Організовує технічну підтримку працездатності засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікаційних засобів тощо для забезпечення діяльності Фонду;
Вивчає ринок пропозицій та нових розробок у галузі інформаційних технологій та методів передачі даних;
Забезпечує реалізації державної політики у сфері інформатизації державних установ;
Розробляє та впроваджує заходи щодо забезпечення процесів Фонду універсальними або спеціалізованими апаратними та програмними засобами;
Розробляє та впроваджує заходи по забезпеченню заходів інформаційної безпеки та контролює виконання цих заходів;
Розробляє проекти організаційних і розпорядчих документів з питань технічного захисту інформації;
Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, що експлуатуються у Фонді;
Надає консультативну допомогу працівникам з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення;
Забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп'ютерної мережі, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі;
Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів;
Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників під час використання комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення;
Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення діяльності Фонду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи Фонду в частині інформаційного забезпечення діяльності, надає відповідні звіти;
Визнає потребу в оновленнях, конфігураціях чи нових системах та повідомляє про це дирекцію;
Організовує ведення обліку матеріальних, нематеріальних та інших цінностей;
Готує документацію щодо участі Фонду в тендерах;
Взаємодіє з контрагентами з питань укладення, виконання договорів, пов'язаних з поставками обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів, з отриманням прав використання програмного забезпечення, та отримання послуг.
Контакты:Людмила Федоренко
380684131102