Начальник відділу інформаційних технологій

Дата:16 Сентября
Работодатель:Нова державна служба України (НАДС)
Город:Харьков
Квалификация:вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціальність: «Правознавство"/«Право»)
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
вільне володіння державною мовою
Задачи:здійснення загального керівництва відділом;
організація роботи та контроль за виконанням Регламенту обласної прокуратури, наказів, вказівок, розпоряджень Генерального прокурора України та прокурора області, рішень колегії обласної прокуратури, нарад керівників прокуратури, планів роботи;
організація, спрямування і контроль роботи підпорядкованих спеціалістів;
визначення основних напрямів діяльності, характеру роботи спеціалістів, посадових обов’язків працівників відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням про відділ;
підготовка методичних рекомендацій, інструкцій, вказівок, роз’яснень та інших організаційно-розпорядчих документів з питань роботи в електронних базах даних ІАС «ОСОП», ІС «СЕД» та Єдиного реєстру досудових розслідувань;
організація навчально-практичних семінарів з питань роботи в електронних базах даних ІАС «ОСОП», ІС «СЕД» та Єдиного реєстру досудових розслідувань;
забезпечення організації роботи щодо підтримання робочого стану існуючої локальної комп’ютерної мережі апарату обласної прокуратури, функціонування службових комп’ютерних програм, апаратно-програмних комплексів з ІР-телефонії та поштового серверу обласної прокуратури, офіційного сайту обласної прокуратури на порталі Офісу Генерального прокурора, інших апаратно-програмних комплексів, у тому числі відео зв’язку.
підписання і візування службових документів в межах своєї компетенції;
вирішення питань щодо запровадження в практику органів прокуратури інформаційних технологій, які базуються на міжнародних стандартах;
забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
організація діяльності відділу щодо забезпечення обласної прокуратури комп’ютерною та оргтехнікою, інформаційними системами, програмним забезпеченням, відповідними витратними матеріалами;
здійснення перевірок стану інформатизації в апараті обласної прокуратури та підпорядкованих прокуратурах, надання практичної допомоги із зазначених питань;
розгляд документів, що стосуються роботи відділу;
забезпечення узгодження під час укладання та контроль за виконанням угод з питань придбання, розробки та впровадження прикладного програмного забезпечення та апаратних засобів, необхідних для його функціонування.
Контакты:https://www.work.ua/jobs/4001916/