Менеджер з питань управління інформаційною безпекою

Дата:10 Ноября
Работодатель:Райффайзен Банк Аваль
Город:Киев
Квалификация:Досвід та знання:

міжнародних стандартів ISO 27001, 27002
методик оцінки ризиків інформаційної безпеки
нормативно-правових актів НБУ з питань інформаційної безпеки
міжнародних стандратів PCI DSS, SWIFT
банківських технологій (платіжних систем, операційного дня банку, карткових систем)
Знання:

основ функціонування систем інформаційної безпеки (FW, IPS/IDS, Proxy, антивірусів, WAF, DLP)
основ коммунікаційних технологій
основ адміністрування операційних систем (Linux, Windows)
основ СУБД
Задачи:забезпечувати функціонування, моніторинг, перегляд та вдосконалення системи управління інформаційної безпеки (СУІБ, ISO 27001−27002)
забезпечувати розробку, впровадження та підтримку в актуальному стані внутрішніх нормативних документів з питань інформаційної безпеки
здійснювати оцінку та обробку інформаційних ризиків
розробляти навчальні матеріали та впроваджувати заходи з навчання працівників щодо інформаційної безпеки
здійснювати аудит відповідності СУІБ стандартам НБУ, корпоративним вимогам
формувати звіти, KPI з питань інформаційної безпеки
Контакты:https://www.work.ua/jobs/by-company/94070/