Директор Департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації

Дата:11 Ноября
Работодатель:НАДС
Город:Киев
Квалификация:освіта вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у сфері інформаційних технологій не менше двох років, вільне володіння державною мовою
Задачи:забезпечення створення, удосконалення, розвитку, супроводження та підтримки функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС, а також здійснення заходів із захисту інформації в них;
забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, використання електронних інформаційних ресурсів і розвитку інформаційного суспільства, цифрової трансформації та інформаційної інтеграції ДМС;
забезпечення надання послуг з видачі кваліфікованого електронного підпису в установленому законодавством порядку;
формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на ДМС завдань;
здійснення інформаційної діяльності шляхом організації та забезпечення обробки інформації з використанням ІТС ДМС, організація заходів з надання в установленому порядку доступу посадовим особам ДМС, інших органів державної влади до інформації, що зберігається у базах даних ІТС ДМС, забезпечення контролю за дотриманням порядку доступу та обробки інформації в них;
організація захисту інформації з обмеженим доступом в ІТС ДМС та об'єктах інформаційної діяльності, здійснення контролю за його станом;
запровадження в діяльність ДМС сучасних зразків технічних засобів телекомунікацій, засобів інформатизації та захисту інформації, програмних та технічних засобів біометричної верифікації та ідентифікації осіб
Контакты:Іванушкіна Олена Леонідівна
+38-(044)-365-3238