Аудитор по кібербезпеці

Дата:13 Ноября
Работодатель:ПРАВЭКС-БАНК
Город:Киев
Квалификация:Вища освіта, бажано в області ІТ/ІБ.
Володіння методикою оцінки ризиків Інформаційної Безпеки.
Розуміння стандартів ІБ (постанова НБУ 95, 64, 88), NIST, PCIDSS, SWIFT, ISO 2700х..
Знання банківських процесів. Навики ефективної комунікації та взаємодією підрозділів під час проведення контролів.
Знання основ функціонування систем інформаційної безпеки.
Задачи:Контроль адаптації вимог Законодавства України, НБУ, міжнародних стандартів щодо Інформаційної Безпеки (NIST) в Банку.
Створення, впровадження та контроль виконання концепції перевірок стану внутрішнього контролю питань Інформаційної Безпеки Банку та Політик Інформаційної Безпеки.
Аудит інфраструктури ИТ, аудит архітектури АБС, оцінка ризиків Інформаційної Безпеки.
Підготовка звітності по ключовим показникам ефективності Інформаційної Безпеки.
Здійснювати аудит відповідності СУІБ стандартам НБУ, корпоративним вимогам.
Формувати звіти, KPI з питань інформаційної безпеки.
Організація проведення тестів з підвищення обізнаності щодо питань Інформаційної Безпеки (інформаційні листи, навчання, тестування з фішингу та т.і.).
Контакты:https://rabota.ua/company947699