Architecture manager IT, Information Security

Дата:12 Февраля
Работодатель:UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Город:Киев
Квалификация:Повна вища освіта в галузі захисту інформації та/або інформаційних технологій
Досвід в сфері ІТ або ІБ не менше 5 років
Поглиблені знання та вміння практично застосувати законодавчі та нормативно-правові акти в сфері ІБ, вимоги стандартів ДСТУ ISO/IEC 27001:2015, PCI DSS, SANS, NIST, COBIT та ін. та постанов НБУ в сфері ІБ
Розробка аспектів безпеки архітектури ІТ-інфраструктури для проектів та існуючих її компонентів;
Забезпечення відповідності архітектури проектів принципам архітектури ІБ, принципам архітектури технологій, а також політикам і стандартам ІБ;
Знання принципів кібербезпеки, тестування і реагування на загрози;
Знання та досвід проведення аналізу ІТ-ризиків та ризиків ІБ;
Поглиблені знання роботи і архітектури основних ОС, БД, додатків, технологій комп'ютерних мереж;
Розуміння основних принципів побудови та захисту комп'ютерної мережі;
Розробка аспектів безпеки архітектури ІТ-інфраструктури для проектів та існуючих її компонентів;
Знання принципів роботи банкоматного та термінального обладнання Процесингового Центру; Знання щодо застосування основних криптографічних протоколів та алгоритмів на поглибленому рівні;
Знання стандартів безпеки ОС (Windows, RHEL, AIX), БД (Oracle, MS SQL), middleware (Apache, JBoss) на середньому рівні, навички впровадження;
Аналітичний склад розуму;
Знання іноземної мови (англійська - intermediate).
Задачи:Визначає та погоджує стандарти функціонування ІС та ІТ-сервісів Банку, програмних, апаратних або програмно-апаратних рішень забезпечення та контролю ІБ ІС та ІТ-сервісів Банку;
Здійснює аналіз стану ІБ ІС та ІТ-сервісів Банку, розробку пропозицій щодо підвищення рівня ІБ для їх захисту;
Здійснює аналіз ризиків ІБ загально банківських та локальних проектів, ІС та ІТ-сервісів Банку, контролює впровадження заходів щодо їх мінімізації
Контакты:https://rabota.ua/company569821/vacancy7891624