Начальник відділу супроводження інформаційних систем

Дата:17 Февраля
Работодатель:Національний банк України
Город:Киев
Квалификация:Очікування від кандидата:

маєте вищу освіту в сфері інформаційних технологій (інформаційні системи та технології , інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, системний аналіз тощо) за ступенем вищої освіти не нижче магістра (або вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що прирівняна до ступеня вищої освіти магістр)
досвід керівної роботи від 3 років у галузі інформаційних технологій
виваженість, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вимогливість, уміння працювати в команді, стресостійкість, організаторські та лідерські навички, креативність, надійність, порядність, відповідальність, дисциплінованість
Додаткові побажання:

знання технології проектування, розроблення та впровадження інформаційних систем, знання в області мережевої інфраструктури, телекомунікаційних систем та інфраструктурних рішень (серверне обладнання, системи збереження даних тощо)
розуміння основ бухгалтерського обліку та звітності, організаційного та фінансового менеджменту в обсязі достатньому для постановки, проектування та розробки прикладних систем фінансово-господарської діяльності виробничого підприємства
знання основних принципів здійснення процедур закупівель за державні кошти та веденням господарських договорів
Задачи:забезпечення розвитку інформаційної інфраструктури підприємства з урахуванням міжнародних стандартів у сфері управління інформаційними технологіями
забезпечення безперебійного функціонування комп’ютерного, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання підприємства

забезпечення виконання процедур резервного копіювання даних інформаційних систем та їх відновлення

здійснення комплексу робіт по упровадженню, супроводженню, адмініструванню системи SAP та інших програмних продуктів з метою комплексної автоматизації адміністративно-управлінських та фінансово-облікових процесів підприємства

забезпечення потреб підрозділів підприємства у комп'ютерному устаткуванні, серверному, мережевому обладнанні, засобах зв'язку, програмному забезпеченні, витратних матеріалах до комп'ютерної техніки (збір і аналіз замовлень, складання кошторису, організація проведення процедур закупівель та укладення договорів, управління надходженнями, видавання на підставі затверджених норм)
Контакты:https://rabota.ua/company831808/vacancy8380015