System Architect

Дата:17 Февраля
Работодатель:Цитрус
Город:Киев
Квалификация:5+ років комерційного досвіду в сфері розробки програмного забезпечення
2+ років досвіду на позиції tech lead
Досвід программування на PHP7, Go
Впевнені знання та досвід роботи з фреймворками Symfony, Laravel
Досвід використання баз даних PostgreSQL, MysQL
Досвід роботи з пошуковими індексами Elasticsearch, Sphinx
Досвід проектування або підтримки мікросервісної архітектури
Досвід з хмарними платформами AWS/GCP
Задачи:Проектування систем на основі вимог;
Визначення архітектури додатків або їх еволюції;
Вибір технологій для кожної ланки системи;
Вибір способів взаємодії між компонентами систем;
Створення робочого прототипу;
Дизайн інтерфейсів та компонентів додатків;
Підбір або проектування фреймворків;
Аналіз та виправлення проблем продуктивності;
Архітектурне рев’ю бізнес-вимог;
Рев’ю коду та дизайну при великих змінах;
Рефакторинг коду;
Написання та підтримка стандартів написання коду, каталогу проектних паттернів та антипаттернів;
Документування всіх архітектурних рішень, постійне оновлення документації;
Риск-менеджмент;
Координування архітектури на протязі подальшого життєвого цикла ПО;
Навчання та консультування программістів.
Контакты:Ольга
+380732606547