Директор директорату розвитку ІТ-індустрії

Дата:14 Июня
Работодатель:Нова державна служба України
Город:Киев
Квалификация:Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не потребує
Задачи:- здійснює керівництво роботою директорату і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених положенням про директорат розвитку ІТ-індустрії Міністерства;

- організовує розроблення нормативно-правових і забезпечення у встановленому порядку їх погодження та прийняття;

- координує роботу керівників експертних груп директорату, спрямовує та контролює їх роботу;

- забезпечує дотримання працівниками директорату правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни;

- планує роботу директорату та контролює стан її виконання;

- здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці за напрямами діяльності директорату;

- аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції директорату, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

- розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері ІТ-індустрії;

- узагальнює практику застосування законодавства з питань ІТ-індустрії, пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх Кабінетові Міністрів України

Контакты:Червінська Ірина Василівна
+38-(097)-773-3582