Security information specialist

Дата:9 Августа
Работодатель:Цитрус
Город:Одесса
Квалификация:Досвід роботи від 2х років в сфера системного адміністрування та інформаціоної безпеки;
Знання принципів функціонування серверного та мережевого обладнання, технологій віртуалізації, адміністрування СУБД
Маєш досвід в адмініструванні Linux (CentOS, Ubuntu), Microsoft Windows (AD, GPO, DNS та інші) Azure, AWS
Знання сучасних інструментів захисту та принципів функціонування;
Маєш знання мережевих технологій, принципів побудови та маршрутизації, функціонування та захисту мереж
Хочеш брати участь в проектах з інформаційної безпеки;
Зацікавлений розвиватися в технілогіях кіберзахисту;
Задачи:Аналіз тестування і пошук вразливостей в фізичної, віртуальної, хмарної мережевій IT інфрастукрурі, персональних пристроях і бізнес додатках
Участь в інфраструктурі і проектах по ІБ, експлуатація та супровід процесів і сервісів iнформаційної безпеки
Адміністрування та моніторинг подій і сервісів IT iнфраструктури в рамках завдань IБ виявлення і усунення інцидентів
?Розробка і впровадження і контроль та оптимізація політік IБ. Аналіз і розслідування інцидентів IБ
?Контроль за дотріманням вимог і консультування з питань IБ
Контакты:Москаленко Анастасия
+38063321215