Аналітик інформаційної безпеки

Дата:9 Августа
Работодатель:Piraeus Bank ICB
Город:Киев
Квалификация:Практичні навички роботи з документами в частині забезпечення виконання норм інформаційної безпеки, знання вимог міжнародних стандартів та вимог регуляторів (НБУ, SWIFT), досвід побудови системи управління інформаційною безпекою (СУІБ)
Обізнаність в стандартах інформаційної безпеки та кращих практиках побудови ІТ-інфраструктури (ISO 2700x, NIST, COBIT, CIS Controls)
Досвід в побудові комплексних систем захисту організацій від кіберзагроз, участь в плануванні безперервності бізнесу
Навички адміністрування Windows/Linux систем
Іноземна мова: англійська, не нижче рівня Intermediate
Спроможність до командної роботи
Наявність профільних сертифікатів з ISO 27001 LA/LI, CISSP, CISA вітається
Задачи:Аналіз поточного стану інформаційної безпеки банку;
Ведення існуючих та участь у нових проєктах банку в частині інформаційної безпеки;
Знання основ маршрутизації та принципів побудови локальних мереж
Ведення внутрішньої нормативної документації з інформаційної безпеки та управління інформаційним ризиком
Підтримка та розвиток систем захисту інформації банку: Cisco FirePOWER (IPS), SIEM IBM Qradar, WAF тощо
Розвиток та забезпечення ефективного функціонування системи інформаційної безпеки банку відповідно до кращих світових стандартів
Забезпечення повної відповідності системи управління інформаційною безпекою банку вимогам НБУ та інших організації (SWIFT тощо)
Організація ефективної комплексної системи захисту банку та протидії загрозам по напрямку інформаційної безпеки
Управління інформаційним ризиком в системі управління ризиками банку
Контакты:Светлана Снигоренко
[email protected]