Директор Департаменту підтримки та координації інформаційних технологій

Дата:3 Сентября
Работодатель:Нова державна служба України
Город:Киев
Квалификация:Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

Знання:

- Законів України: «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 56 «Деякі питання цифрового розвитку»;

- положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885.

Задачи:1. Керівництво та організація роботи Департаменту підтримки та координації інформаційних технологій (далі-Департамент):

- забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на Департамент;

- організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва, контролює стан виконавської дисципліни в Департаменті;

- забезпечує дотримання працівниками Управління, правил внутрішнього службового розпорядку, трудової дисципліни, законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

- здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Департаменту;

- сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

- розробляє положення про Департамент та посадові інструкції працівників.

2. Забезпечує:

- аналіз стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сферах цифрового розвитку, цифровізації, електронного урядування, безпеки інформації, зв’язку, у тому числі поштового, телекомунікацій, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету, розвитку IT-індустрії, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, надання електронних та адміністративних послуг, розвитку цифрових навичок та цифрових прав працівників МКІП та вживає заходів щодо усунення недоліків;

- аналіз, координацію розроблення та виконання програм з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- захист персональних даних.

3. Розробляє:

- пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за державні кошти у сферах, що належать до компетенції Департаменту;

- план діяльності Департаменту відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, враховуючи необхідність досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів. На підставі плану діяльності розробляє проєкт кошторису та бюджетні запити в порядку, встановленому чинним законодавством.

4. Координує та бере участь у межах компетенції Департаменту в розробленні та впровадженні інноваційних проєктів, перспективних форм та методів роботи, спрямованих на вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг населенню, а також у сферах цифровізації та електронного урядування.

5. Готує пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері електронного урядування, електронної ідентифікації, розвитку державних електронних інформаційних ресурсів створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

6. Організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками Департаменту звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, громадян з напряму діяльності Департаменту, а також готує за ними проекти відповідних рішень згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва МКІП.

7. В межах компетенції Департаменту виконує інші завдання та функції, відповідно до наказів та доручень керівництва МКІП.

Контакты:Хамула Олена Юріївна
+38-(044)-235-4090