Начальник Відділу інформаційних технологій та захисту інформації

Дата:10 Сентября
Работодатель:Нова державна служба України
Город:Киев
Квалификация:Вища освіта (за освітнім ступенем не нижче магістра)

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не потребує
Задачи:Керівництво та організація роботи Відділу щодо:

- виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

- виконання плану роботи Відділу;

- розподілу обов’язків між працівниками Відділу;

- підготовки проєктів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

- розроблення та здійснення заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

- додержання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, правил етичної поведінки;

- вживання заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

- координації діяльності відповідних підрозділів апарату Держенергонагляду з питань оперативності передачі інформації, забезпечення розподіленого доступу користувачів до баз даних Держенергонагляду, сумісності застосованих програм і апаратних засобів;

- виконання функцій із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій;

- створення та керування заходами і засобами захисту інформації для забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій.

2. Забезпечує:

- впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері діловодства та документообігу;

- захист інформаційних систем та мереж (крім систем спеціального зв’язку) від проникнення вірусів та шкідливих програм;

- планування технічного захисту інформації при впровадженні інформаційних технологій та систем зв’язку;

- в установленому порядку приймання, зберігання та рух товарно-матеріальних цінностей в апараті Держенергонагляду, призначеними окремими наказами Держенергонагляду, матеріально відповідальними особами у межах своїх компетенцій;

- виконання технічної підтримки та обслуговування структурованої кабельної системи, серверного обладнання, програмно-апаратних комплексів, забезпечення роботи та обмін даними в апараті та територіальних органах Держенергонагляду;

- в межах своєї компетенції збереження у Відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

- в межах своєї компетенції вивчення та аналіз можливих загроз щодо витоку секретної інформації під час її обробки в автоматизованій системі класу «1» РСО Держенергонагляду (далі – АС класу «1» РСО), та за необхідністю внесення змін до діючої моделі загроз;

- проведення заходів з технічного обслуговування та адміністрування АС класу «1» РСО; забезпечення антивірусного захисту програмного забезпечення АС класу «1» РСО;

- виконання в установлені строки доручень Голови Держенергонагляду, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі;

- технічний супровід під час проведення нарад, засідань колегії, урочистих заходів тощо за участю Голови Держенергонагляду;

- технічний супровід офіційного вебсайту Держенергонагляду.

3. Бере участь у:

- розслідуванні випадків порушення політики безпеки інформаційних технологій, небезпечних і непередбачених подій в роботі працівників Держенергонагляду, здійснює аналіз їх причин, супроводження статистичних даних таких подій;

- розробленні заходів, спрямованих на формування та реалізацію державної політики у сфері захисту інформації, міжгалузевої координації діяльності, забезпечує їх реалізацію відповідно до компетенції;

- розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції Відділу

- в межах компетенції Відділу у підготовці та проведенні процедур державних закупівель.

4. Подає пропозиції:

- щодо вдосконалення порядку забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах, впровадження нових технологій захисту та модернізації існуючих систем захисту інформації;

- щодо застосування засобів телекомунікацій, систем та мереж, баз даних та програмно-апаратних комплексів, їх інтеграції та використання як цілісної системи;

- Голові Держенергонагляду щодо узгодження планів і регламенту роботи в автоматизованих системах сторонніх осіб.

5. Готує:

- пропозиції щодо вдосконалення порядку забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах, впровадженню нових технологій захисту та модернізації існуючих систем захисту інформації;

- необхідні технічні вимоги при розміщені замовлень або оголошені тендерних процедур на поставки товарів, виконання робіт і надання послуг в сфері інформаційних технологій самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду;

6. Розглядає та погоджує:

- в межах компетенції проєкти наказів, підготовлені структурними підрозділами апарату Держенергонагляду, територіальними органами;

- проєкти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Відділу, та готує до них пропозиції.

Контакты:Бабич Євгенія Іванівна
+38-(044)-204-7919