Фахівець з інформаційної безпеки (методолог)

Дата:26 Октября
Работодатель:Vodafone Ukraine
Город:Киев
Квалификация:Досвід написання та впровадження корпоративних політик
Досвід управління ризиками інформаційної безпеки
Знання мережевої архітектури
Розуміння доменів інформаційної безпеки
Глибоке знання українського, міжнародного законодавства в сфері захисту інформації (best practice)
Знання домену політик ISO27000
Володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate
Задачи:Погодження і впровадження змін в політики інформаційної безпеки, забезпечення інформаційної безпеки і захисту конфіденційної інформації і безпеки інформаційних систем
Визначення вимог і технологій, здійснення контролю за збереженням, множенням, переміщенням і знищенням документів, що містять інформацію, яка підлягає захисту
Здійснення експертної оцінки і забезпечення контролю за проектами на відповідність вимогам нормативних документів і правил інформаційної безпеки
Участь у впровадженні комплексної системи захисту інформації компанії
Організація і забезпечення розробки, погодження та затвердження правил з управління безпекою інформаційних систем (ІС)
Надання консультацій працівникам компанії з питань інформаційної безпеки
Оцінка відповідності рівня інформаційної безпеки компанії вимогам міжнародних стандартів сімейства ISO-27000 та SOX-404
Впровадження і погодження розпорядчих документів (накази, розпорядженя і т.д.) з організації електронного документообігу в компанії, впровадження ЕЦП і інших технологій електронної ідентифікації
Участь з боку Відділу інформаційної безпеки в розробці нормативних актів компанії щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації
Погодження запитів про доступ працівників до інформаційних ресурсів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію
Моніторинг законодавства в галузі криптографічного захисту інформації