Network Security Expert

Дата:12 Ноября
Работодатель:lifecell
Город:Киев
Задачи:1. Проведення аудиту файерволів, маршрутизаторів та іншого мережевого обладнання.

2. Проведення тестів на проникнення IT інфраструктури компанії відповідно до вимог стандарту PCI DSS.

3. Виконання оцінки ризиків інформаційної безпеки, надання рекомендацій та затвердження архітектури в проектах по впровадженню технічних рішень для мобільної мережі 3G/LTE/5G.

4. Супроводження внутрішніх та зовнішніх аудитів PCI DSS, SOX.

5. Аналіз запитів внутрішніх користувачів на доступ до систем компанії.

6. Проведення презентацій по доменам інформаційної безпеки для внутрішніх користувачів.

7. Здійснювати ефективні комунікації з іншими функціями безпеки задля своєчасного реагування на інциденти ІБ.

8. Розробка процедур, політик, інструкцій з питань інформаційної безпеки.

9. Виконання окремих службових доручень свого безпосереднього керівника з інших питань діяльності за посадою.

Освіта — Спеціаліст/Магістр у сфері Інформаційної Безпеки та/або Управління Ризиками.
Досвід: не менше ніж 4-5 років.
Володіння мовами: Англійська (середній рівень), Російська, Українська.
Додаткові вимоги:

Впевненні знання серії стандартів ISO27000,PCI DSS. Практичний досвід використання цих стандартів.
Впевнене знання моделі OSI, знання стека TCP / IP, протоколів та мережевих технологій: OSPF,BGP,MPLS, IPSec VPN, TLS, SIP та ін.
Знання принципів побудови мобільних мереж 3G,LTE відповідно до стандартів GSMA.
Бажано мати досвід роботи з фаєрволами Fortinet, Palo Alto, Cisco.
Досвід впровадження та підтримки СУІБ відповідно до вимог ISO27001 стандартів.
Практичний досвід роботи в сфері аудиту ІБ/ІТ та/або аналізу ризиків.
Вміння аналізувати специфічні для індустрії стандарти та кращі практики і відповідно виявляти IБ/ІТ ризики.
Комунікаційні вміння і навички управління проектами. Уміння спілкуватися як на технічній так і бізнес мовах.
Наявність IT/ІБ сертифікації (CISSP/CISM/OSCP/СEH — вважається додатковою перевагою).
Контакты:https://rabota.ua/company1014/vacancy8640438