Керівник IT/CТО

Дата:23 Июня
Работодатель:АЙБОКС БАНК
Город:Киев
Квалификация:-повна вища технічна освіта (магістр, спеціаліст);

-досвід роботи за фахом в банківській сфері не менше 10 років;

-стаж роботи на керівних ІТ посадах не менше 5 років (директор ІТ-департаменту/начальник ІТ-управління);

-бездоганна ділова репутація, відсутність судимості та відсутність за час роботи в банківській та фінансовій сфері фактів порушень вимог чинного законодавства України;

-володіння основами менеджменту, розуміння основних функцій комерційного банку, володіння навичками ділового спілкування, розуміння специфіки роботи банку, банківських продуктів та сервісів, знання основних банківських бізнес-процесів та взаємодії між ними, знання стандартів побудови Системи управління інформаційної безпеки;

-досвід розбудови ІТ-структури Банка за напрямками підтримки ІТ-інфраструктури, підтримки програмного забезпечення, розробки програмного забезпечення;

-формування ІТ стратегії Банку, складання та контроль ІТ-бюджету Банку.
Задачи:-досвід розробка стратегії розвитку Банку в частині застосування інформаційних технологій;

-досвід керівництва за розробкою, впровадженням та удосконаленням інформаційних технологій для автоматизації діяльності Банку, інтеграцією інформаційних систем та окремих програмних продуктів в єдиний інформаційно-технологічний комплекс;

-досвід здійснення керівництва за розбудовою безперервної діяльності Банку в частині інформаційних технологій (безперервна робота програмно-апаратник комплексів та інформаційних систем Банку, забезпечення своєчасної підтримки користувачів інформаційних систем Банку);

-досвід планування та впровадження нових ІТ-технологій, модернізації існуючої програмно-технологічної бази Банку з метою реалізації стратегії розвитку Банку, встановлення короткострокових та довгострокових цілей;

-досвід планування адміністративно-управлінських витрат за напрямком інформаційних технологій;

-досвід управління та ІТ-модернізації бізнес напрямків та операційної вертикалі підтримки бізнесу;

-оптимізації та алокації ІТ-витрат;

-автоматизації продуктів з використанням платіжних карт, електронної комерції при взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами; впровадження безпаперового документообігу, автоматизації складання звітності, впровадження механізмів використання ЕЦП при здійсненні/виконанні операцій та/або створенні/редагуванні/ візуванні документів в АБС та інших інформаційних системах Банку;

-досвід впровадження ІТ-стандартів та регламентації процесів з ІТ-розробки та супроводу продуктів, автоматизації процесів.
Контакты:https://rabota.ua/company856858/vacancy9191979