Старший інженер Відділу контролю за станом кіберзахисту

Дата:3 Августа
Работодатель:Національний банк України
Город:Київ
Квалификация:Практичний досвід здійснення внутрішнього\зовнішнього аудиту питань інформаційної безпеки або інформаційних технологій в банківській системі або іншій галузі;
Досвід роботи у банківській системі за напрямом "інформаційна безпека", "кібербезпека", "аудит";
Знання та навички практичного застосування нормативно-правових актів Національного банку та/або національних/міжнародних стандартів й світових практик з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту і управління ризикам.;
Повна вища освіта в сфері інформаційних технологій, кібербезпеки, комп’ютерних наук;
Рівень англійської мови не нижче А2;
Теоретичні і практичні знання особливостей функціонування та організації побудови систем, що використовуються для забезпечення безпеки інформації, розуміння основних процесів роботи банку, їх мети, особливостей. Знання нормативно-правових засад і порядку функціонування банків в Україні, що гуртуються на досвіді роботи в Національному банку або банках України.
Задачи:Здійснення виїзних та безвиїзних заходів контролю з питань, що належать до компетенції підрозділу;
Оформлення та документування результатів контролю з питань, що належать до компетенції підрозділу;
Аналіз інформації, отриманої за результатами здійснених заходів контролю;
Участь у розроблені нормативно-правової й методологічної бази з питань, що належать до компетенції підрозділу;
Систематизація й аналіз документів, звітів, отриманих від учасників системи електронних платежів та інформаційних задач Національного банку.
Контакты:https://rabota.ua/ua/company831808/vacancy8767809