Спеціаліст із захисту інформації

Дата:24 Августа
Работодатель:СПЕЦБАЙТ
Город:Киев
Квалификация:Вища освіта в сфері захисту інформації;
Курси підвищення кваліфікації фахівців у сфері тзі
Досвід роботи в сфері захисту інформації від 3 років;
Знання законодавства України в сфері систем безпеки і методів побудови КСЗІ (КТЗІ);
Знання і розуміння міжнародних стандартів з IТ-безпеки (ISO/IEC 2700x);
Уміння створювати офіційні документи (положення, політики, керівництва тощо);
Знання порядку ведення документообігу та діловодства;
Знання державних нормативних документів (ЗУ, УП, ПКМУ, ДСТУ, НД ТЗІ) в сфері захисту інформації (КЗІ+ТЗІ);
Знання методології управління проектами, етапності проектних робіт, правил оформлення проектної та звітної документації (ГОСТи (ДСТУ)/ЄСКД+ЄСПД);
Знання технологій забезпечення інформаційної безпеки;
Знання технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки;
Досвід у відпрацюванні розпорядчої, методичної (експлуатаційної) документації (інструкції, регламенти тощо);
Володіння ПК та офісними програмами — впевнений користувач.
Задачи:Вища освіта в сфері захисту інформації;
Курси підвищення кваліфікації фахівців у сфері тзі
Досвід роботи в сфері захисту інформації від 3 років;
Знання законодавства України в сфері систем безпеки і методів побудови КСЗІ (КТЗІ);
Знання і розуміння міжнародних стандартів з IТ-безпеки (ISO/IEC 2700x);
Уміння створювати офіційні документи (положення, політики, керівництва тощо);
Знання порядку ведення документообігу та діловодства;
Знання державних нормативних документів (ЗУ, УП, ПКМУ, ДСТУ, НД ТЗІ) в сфері захисту інформації (КЗІ+ТЗІ);
Знання методології управління проектами, етапності проектних робіт, правил оформлення проектної та звітної документації (ГОСТи (ДСТУ)/ЄСКД+ЄСПД);
Знання технологій забезпечення інформаційної безпеки;
Знання технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки;
Досвід у відпрацюванні розпорядчої, методичної (експлуатаційної) документації (інструкції, регламенти тощо);
Володіння ПК та офісними програмами — впевнений користувач.
Контакты:https://rabota.ua/ua/company10641894/vacancy9127859