Менеджер з інформаційної безпеки

Дата:19 Октября
Работодатель:ДІЛА, Медична лабораторія
Город:Київ
Квалификация:Розробка та імплементація політик ІБ.
Проведення внутрішніх аудитів, супровід зовнішніх.
Управління інформаційними ризиками, управління інцидентами ІБ.
Оцінка та управління ризиками ІБ у компанії.
Підтримка системи менеджменту ІБ.
Адміністрування продуктів ІБ (SIEM, NGFW, DLP, AV) та впровадження нових.
Розробка та впровадження політик та положень необхідних для забезпечення необхідного рівня ІБ.
Проведення аудитів прав доступу.
Проведення навчань, підготовка інформаційних матеріалів; контроль рівня знань персоналу.
Захист конфіденційної інформації клієнтів, контроль за виконанням конфіденційності співробітниками.
Задачи:Досвід від двох років на позиції менеджера інформаційної безпеки.
Знання галузевих ІБ стандартів ISO 27001, NIST 800-53, PCI DSS та методик тестування веб-додатків OWASP TOP 10.
Досвід адміністрування антивірусних рішень рівня IPS/IDS/EDR.
Досвід роботи із DLP, SIEM (splunk, graylog, logstash etc), NGFW.
Знання мережевих протоколів.
Написання простих SQL запитів для роботи з даними.
Адміністрування ОС WS2012R2,2016 та linux дистрибутиви (kali/debian/centos)
Пошук та контроль усунення /mitigation уразливостей.
Написання та впровадження процедур та політик. Робота з документацією.
Контакты:https://rabota.ua/ua/company762515/vacancy9304135