Начальник Управління інформаційної безпеки

Дата:16 Ноября
Работодатель:КІБ, АТ
Город:Київ
Квалификация:вища технічна освіта (спеціаліст, магістр)
досвід роботи від 3-ох років за напрямом інформаційних технологій
знання законодавчої бази у галузях:
- інформаційної безпеки та кіберзахисту

- захисту персональних даних

- криптографічного захисту

4. вміння аналізувати факти і робити узагальнюючі висновки

5. володіння основами діловодства, системи виявлення та протидії загрозам (IDS/IPS), протидії втрати даних (DLP) та системи криптографічного захисту інформації

6. навички у розробці технічної та нормативної документації
Задачи:1. Розробляє, впроваджує і контролює виконання політики інформаційної безпеки та кіберзахисту для всіх галузей, напрямів і застосувань інформаційних технологій, які використовуються в системах автоматизації діяльності Банку

2. Визначає заходи та координує перегляд та вдосконалення Системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) Банку, відповідно до вимог Національного банку України та чинного законодавства

3. Здійснює моніторинг чинного законодавства, нормативних документів Національного банку України, правил та регламентів роботи міжнародних платіжних систем та систем переказу коштів з питань інформаційної безпеки. Формує перелік актуальних законодавчих, нормативних актів і документів та технічної документації з питань інформаційної безпеки, що потребують впровадження у бізнес процеси Банку

4. Організовує роботу щодо захисту електронних банківських відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та чинного законодавства

5. Організовує моніторинг інцидентів, ініціює та контролює проведення заходів щодо протидії загрозам інформаційної безпеки

6. Впроваджує та координує заходи щодо визначення та протидії ризикам інформаційної безпеки та кіберзахисту

7. Розробляє пропозиції та здійснює заходи по впровадженню передових технологій забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту інформаційних систем і ресурсів Банку

8.Організовує роботу щодо забезпечення безперебійної роботи ІТ-інфраструктури та безперервності бізнес-процесів Банку

9. Організовує та проводить роботу із навчання персоналу Банку у галузі інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Контакты:https://rabota.ua/ua/company3299821/vacancy9303250