Головний фахівець відділу політик та контролю інформаційної безпеки

Дата:3 Января
Работодатель:Банк Кредит Дніпро
Город:АТ Київ
Квалификация:повна вища технічна освіта;
стаж роботи у банківській системі у сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки не менше одного року (бажано).
обізнаність про стандартне та прикладне програмне забезпечення автоматизованих банківських систем;
навички та знання з питань впровадження та супроводження систем та процесів контролю за виконанням вимог інформаційної безпеки, з питань технічних характеристик та порядку застосування програмно-апаратних засобів захисту інформації;
знання основ Конституції України та законів України у сфері банківської діяльності та інформаційних технологій і інформаційної безпеки, міжнародних та національних стандартів у сфері інформаційної безпеки та PCI DSS, нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема з питань інформаційної безпеки та криптографічного захисту інформації, системи управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу;
розуміння принципів банківської справи та забезпечення мінімізації операційно-технологічних ризиків Банку з точки зору інформаційної безпеки, враховуючи міжнародні стандарти щодо інформаційної безпеки у банках.
Задачи:Приймає участь у розробці, оновленні, перегляді політик інформаційної безпеки;
Розробляє та впроваджує вимоги та контролі системи управління інформаційною безпекою (СУІБ);
Аналіз рекомендацій та вимог державних та міжнародних стандартів (СУІБ, PCI DSS, SANS, NIST, ISO:27001). Розробка та контроль впровадження планів щодо приведення інфраструктури Банку у відповідності до вимог стандартів;
Участь у розробці та в впровадженні, проведення ряду організаційних і організаційно-технічних заходів, що забезпечують відповідність стандартам інформаційної безпеки СУІБ - ISO/IEC 27000/27001/27002, PCI DSS, PCI PIN Security, SWIFT Security у розрізі профілю підрозділу;
Аналізує та узагальнює інформацію про ІТ інциденти та інциденти інформаційної безпеки в Банку, а також аналіз інформації з зовнішніх джерел (Security Watching);
Оцінка та переоцінка рівня критичності систем;
Організація та контроль виконання процедур ризик-менеджменту інформаційної безпеки та управління в кризових ситуаціях;
Узагальнення та ведення обліку невідповідносте та висунутих вимог, організація профільної оцінки ризиків підрозділами УІБ;
Збір даних, підготовка та інформування щодо досягнення KPI;
Приймає участь у організації та проведенні навчання та тестування персоналу Банку, окремих категорій ІТ-спеціалістів;
Проводить контролі виконання вимог інформаційної безпеки, включаючи періодичні та інструментальні (виток інформації, шари, бездротовий доступ, стійкість паролів, ресурси Інтернет та т.і.);
Приймає участь у формуванні вимог до KPI, застосуванні та їх відстеження;
Підготовка та погодження вимог інформаційної безпеки при розгляді договорів та інших документів;
Супроводження та подання інформації під час внутрішніх та зовнішніх аудитів щодо питань ІБ та інформаційних ризиків;
Контроль правил на міжмережевих екранах та комутаційному обладнанні;
Оцінка ризиків та рівня критичності інформаційних активів. Створення та контроль виконання плану мінімізації ризиків;
Проведення інвентаризації, контролю налаштувань безпеки програмного забезпечення, цілісності критичних даних (критичних файлів), контролю налаштувань та конфігурацій безпеки віддалених засобів обчислювальної техніки – разом з іншими відділами;
Участь у оцінки ризиків та погодженні проектів банку, організація вивчення та збір висновків і рекомендацій у підрозділах УІБ;
Обробка, накопичення, оновлення форм безпеки систем та сервісів;
Ведення процесу обробки та накопичення Виключень із Вимог інформаційної безпеки;
Проведення переоцінки ризиків та рівня критичності систем та сервісів;
Оновлення списку інформаційних активів;
Підготовка пропозицій щодо поліпшення рівня безпеки;
Планування робот та звітування за напрямком діяльності;
Надання допомоги та роз’яснень працівникам банку за напрямком діяльності;
Тестування або участь у тестуванні нових систем та сервісів за інформаційною безпекою;
Вирішення інших поточних та термінових завдань, що входять до сфери відповідальності відділу.
Контакты:https://rabota.ua/ua/company137368/vacancy9363679