Начальник відділу криптозахисту

Дата:13 Марта
Работодатель:ГЛОБУС
Город:Київ
Квалификация:В частині криптозахисту:

забезпечення впровадження вимог законодавства України та нормативних документів НБУ з питань, що стосуються криптографічної захисту;
розробка та актуалізація внутрішніх нормативних документів щодо систем криптозахисту, які експлуатуються в Банку;
виконання обов’язків Адміністратора ІБ згідно з ПНБУ № 829 — 2015 р.;
управління внутрішніми центрами сертифікації ключів «Шифр-РКІ» та «ШифрХ.509», організація та забезпечення генерації, сертифікації та використання електронних ключів (удосконалених електронних підписів);
організація отримання та використання працівниками Банку кваліфікованих електронних підписів/печаток від зовнішніх АЦСК;
організація та контроль криптозахисту на зовнішніх телекомунікаційних каналах (у взаємодії з підрозділом ІТ);
організація забезпечення засобами криптозахисту, а також супроводження використання апаратних засобів криптозахисту (токени, смарт-картки, HSM тощо);
контроль порядку використання, обліку та зберігання криптографічних засобів захисту, а також електронних підписів в Банку;
експертна оцінка у бізнес-проектах в частині, що стосується криптозахисту;
участь у завданнях з розвитку криптозахисту в Банку.
Задачи:відмінне знання законодавства України в частині забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту в банках, використання засобів захисту інформацій НБУ, а також інших вимог законодавства та НБУ, стандартів та протоколів криптографічного захисту;
навички нормо-творчої діяльності;
розуміння бізнес-процесів та інформаційних систем, які притаманні банківській діяльності;
знання систем, процесів та методів забезпечення інформаційної безпеки та криптографічного захисту.
Контакты:https://rabota.ua/ua/company1404627/vacancy9408055