Ризик-менеджер з інформаційної безпеки

Дата:1 Сентября
Работодатель:Kyivstar/Київстар
Город:Київ
Квалификация:Глибокі знання та розуміння засобів контролю ІТ-безпеки, управління ризиками та відповідністю, а також вимог ІТ-безпеки щодо інформації та інформаційних активів.
Досвід успішного впровадження фреймворку ISO27001.
Здатність визначати процеси, які потребують вдосконалення, і робити рекомендації, що до їх покращення;
Навички письмового та усного спілкування, робота в команді та вміння вирішувати проблеми;
Здатність керувати декількома проектами одночасно, розробляти план дій, який допомагає організації та відділу виконувати та досягати цілей, ініціатив і завдань;
Сертифікати CISSP, CISM, ISO27001 LI.
Досвід в сфері ІТ-безпеки в таких ключових областях, як хмарні обчислення, кіберризики, мережева безпека, системи управління базами даних, ISO 27001, SOCv2.
Задачи:переглянути існуючий підхід щодо оцінки ризиків інформаційної безпеки;
проводити періодичну оцінку та перецінку ризиків інформаційної безпеки;
брати участь у процесах інтеграції фреймворку оцінки ризиків інформаційної безпеки в існуючі процеси ISO 27001;
постійна комунікація з власниками ризиків- розробка ключових індикаторів ризиків (КRІ);
перегляд документації з управління ризиками інформаційної безпеки- трансляція технічних ризиків на ризики всієї компанії.
Контакты:https://robota.ua/company874/vacancy9585035