Провідний IT - аудитор відділу аудиту

Дата:1 Сентября
Работодатель:ПРАВЕКС БАНК / PRAVEX BANK
Город:Київ
Квалификация:Аналітичний спосіб мислення та розвинуті технічні навички.
Вміння здійснювати оцінювання ІТ-ризиків.
Вміння досліджувати уразливості інформаційних систем.
Знання стандартів НБУ СОУ Н СУІБ, COBIT, NIST, ISO 27001, 27002, ITIL.
Досвід проведення аудитів СУІБ (ISO 27001). Володіння інструментами обробки даних такими, як ACL (Audit Command Language), SQL та MS Access.
Обов’язково володіння пакетом MS Office (Word, Еxcel, PowerPoint, Access), досвід роботи з великими масивами даних, банківськими інформаційними системами.
Здатність збирати і розуміти інформацію, вивчати та оцінювати аудиторські докази, кваліфіковано спілкуватись з співробітниками банку з питань ІТ.
Досконале володіння українською мовою та достатній рівень володіння англійською мовою, вміння вести ділову переписку.
Бажано: досвід програмування на мові Java (J2EE).
Бажано: досвід супроводження ОС та БД (RHEL, Windows, Mysql).
Задачи:Здійснення перевірок банківських ІТ процесів, СУІБ, оцінка ефективності та якості системи автоматичних та ІТ залежних контролів.
Підготовлення робочих документів в процесі здійснення перевірок.
Надання рекомендацій/пропозицій, спрямованих на покращення системи ІТ-контролів та усунення виявлених порушень/недоліків.
Здійснення діловодства, пов’язаного з оформленням результатів перевірок, складання аудиторських висновків/звітів на підставі результатів аналізу ІТ-процесів, СУІБ.
Перевірка (моніторинг) виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиторських перевірок ІТ-процесів/діяльності підрозділів Головного Банку.
Супроводження перевірок контролюючих органів: збирання, оцінювання інформації/документів від відповідальних підрозділів Банку, надання інформації представникам контролюючого органу, підготовлення презентацій за результатами перевірок на засідання Спостережної Ради тощо.
Контакты:https://robota.ua/company947699/vacancy9550742