Вакансии ИТ

Начальник виробничо-технологічної лабораторії у Зіньків

Дата:10 Октября
Работодатель:Укролия
Город:Полтава
Требования:Організує проведення хімічних аналізів, фізико-хімічних, механічних іспитів і інших досліджень з метою забезпечення лабораторного контролю відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції діючим стандартам, технічним умовам і вимогам екологічної безпеки.
— Очолює роботу з розробки і впровадження у виробництво нових методів лабораторного контролю, а також удосконалювання існуючих методів.
— Бере участь в іспитах нових і модифікованих зразків продукції, а також узгодженнях технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості.
— Бере участь у роботі по підготовці продукції до державної атестації і сертифікації.
— Підготовляє пропозиції по поліпшенню організації робіт з контролю виробництва з метою скорочення витрат праці на їх проведення, а також удосконалюванню нормативно-технічної документації, що встановлює вимоги до якості продукції.
— Розробляє методики й інструкції з поточного контролю виробництва, у тому числі по експрес-аналізу на робочих місцях, здійснює контроль за правильним і точним виконанням його працівниками лабораторії.
— Організує спостереження за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне представлення її на періодичну державну перевірку.
— Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць співробітників лабораторії, їх відповідністю вимогам охорони праці і безпеки, вживає заходи по усуненню наявних недоліків.
— Організує чітке ведення лабораторних аналізів і іспитів.
— Керує працівниками лабораторії.
Квалификация:Вища освіта, олійно-жирова промисловість. Відповідальність, комунікабельність, швидкість дій в непередбачуваних ситуаціях, емоційна стійкість.
Контакты:+38 (05351) 9-43-95
+38 (050) 304 22 99
+38 (050) 404 76 86
E-mail: hr@ukroliya.com