Вакансии ИТ

Головний фахівець з захисту інформації

Дата:8 Ноября
Работодатель:Райффайзен Банк Аваль
Город:Киев
Требования:забезпечення функціонування, моніторингу, перегляду і вдосконалення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ, ISO 27001-27002);
розробки політик, процедур та інших нормативних документів у сфері інформаційної безпеки;
документування обробки ризиків інформаційної безпеки;
аудіту відповідності СУІБ стандартам НБУ, корпоративним вимогам;
розробки програм навчання, тестів співробітників з питань дотримання вимог інформаційної безпеки;
Квалификация:міжнародних стандартів ISO 27001, 27002
методик оцінки ризиків інформаційної безпеки
нормативно-правових актів НБУ з питань інформаційної безпеки
міжнародних стандратів PCI DSS, SWIFT
Контакты:vacancy.hr@aval.ua